Szukamy pracownika!

08.09.2020r.

Dołącz do naszej drużyny i wspólnie twórzmy „Chlubę Grodu Tura”!

Jeśli „czujesz” sport, uwielbiasz wyzwania, masz głowę pełną pomysłów i ręce gotowe do pracy – to może być praca dla Ciebie.

Twoim obowiązkiem będzie robienie wszystkiego co możliwe co pomoże w dalszym rozwoju klubu. Czekają Cię zadania z zakresu administracji, marketingu, sprzedaży i komunikacji.

Oprócz wymienionych wyżej, od kandydatów oczekujemy:
-wysokich zdolności organizacji pracy własnej,
-wiedzy z zakresu marketingu, sprzedaży i administracji,
-dyspozycyjności, rzetelności i samodzielności,
-prawa jazdy kat. B.

W zamian oferujemy wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania, ciekawe zadania, a także możliwość zakochania się w klubie.

Zgłoszenia prosimy kierować na maila: mikolaj.szalewski@mkschojniczanka.pl w temacie wiadomości wpisując „Zgłoszenie do pracy” oraz swoje imię i nazwisko.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie odpowiedniej klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazane dane będą administrowane przez MKS „Chojniczanka 1930” S.A. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice. Każdemu aplikującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdej chwili, w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@mkschojniczanka.pl
Dane zbierane w procesie rekrutacji, na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, zostaną wykorzystane wyłącznie w tym procesie rekrutacji. Termin przetwarzania danych osobowych to okres rekrutacji, przy czym nie dłużej niż do 08.12.2020 r.
Zakres danych osobowych, o których mowa powyżej obejmuje:
imię i nazwisko,
datę urodzenia,
miejsce zamieszkania,
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Obowiązek ujawnienia danych osobowych stanowi warunek zawarcia ewentualnej umowy i niepodanie powyższych danych skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o pracę. Każdej osobie aplikującej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. PUODO.