Kurs UEFA C dla przyszłych trenerów

17.09.2015r.

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o możliwości organizacji kursu trenerskiego UEFA C.

Licencja UEFA C uprawnia do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 oraz seniorów do Klasy A włącznie. Osoby zainteresowane takim kursem proszone są o wysłanie kart zgłoszeniowych do dnia 30.09.2015r. na adres: malbork@pomorski-zpn.pl.

Szczegóły na stronie Pomorskiego ZPN-u

redakcja@mkschojniczanka.pl