Akademia Piłkarska Chojniczanki wznawia treningi

30.04.2020 (aktualizacja 18.05.2020)r.

W związku z informacją Ministerstwa Sportu nt. „odmrażania” sportu powszechnego i co za tym idzie otwarciem obiektów sportowych od 4 maja Zarząd Klubu podjął decyzję o powrocie grup młodzieżowych do treningów.

Treningi będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami oraz z przestrzeganiem zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowaniem się do wytycznych służb sanitarnych.

Informacje nt. harmonogramu treningów oraz zasad obowiązujących na treningach „w nowej rzeczywistości” rodzice mogą uzyskać u trenerów poszczególnych drużyn młodzieżowych. Decyzja na temat udziału w treningach każdego z juniorów pozostaje w gestii jego opiekunów.