Piłkarska Przyszłość z Orlenem

orlen

Od września 2013 roku Chojniczanka należy do programu Piłkarska przyszłość z Orlenem, który swoim zasięgiem obejmuje w tej chwili siedem roczników (od 2001 do 2007). Beneficjenci programu otrzymują sprzęt sportowy, a najzdolniejsi z nich stypendia. Trenerzy z kolei mogą liczyć na liczne szkolenia rozwijające ich warsztat.

Piłkarska przyszłość z LOTOSEM, pierwszy tego typu program upowszechniania sportu i wyrównywania szans w Polsce, został zainaugurowany 3 września 2012 roku w Bytowie. Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, we współpracy z Grupą LOTOS S.A., otworzyła pierwszy ośrodek zamiejscowy w ramach programu. Na mapie Polski obecnie znajduje się 15 biało-zielonych punktów – 12 ośrodków zamiejscowych, 2 filie Szkółki Lechista oraz Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk.

Dzięki programowi „Piłkarska przyszłość z Lotosem” dzieci będą miały równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim.

W ramach programu każdy ośrodek otrzymuje niezbędną pomoc do realizacji programu. Poza tą finansową dla klubów i trenerów, każda drużyna objęta szkoleniem wg Wieloletniego Planu Szkolenia jest wyposażana w sprzęt sportowy i treningowy. Liczba ta systematycznie się zwiększa – z każdym rokiem do programu przystępują nowe roczniki w ośrodkach zamiejscowych. Ponadto najzdolniejsi (około 100 młodych zawodników) otrzymują stypendia z Programu, przyznawane co 6 miesięcy.

Dzięki programowi Akademia największego Klubu piłkarskiego Pomorza rozszerzyła swój zasięg działania na terenie województwa pomorskiego i okolic. Metodycznym i wieloletnim treningiem zostało objętych ponad 3000 dzieci, które coraz bardziej identyfikują się nie tylko ze swoim Klubem, ale także i głównym partnerem programu – Grupą LOTOS S.A, oraz samym programem.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie pilkalotos.pl