Program szkolenia

Akademii Chojniczanki

W procesie szkolenia naszej Akademii przedkładamy indywidualny rozwój jednostek i kształtowanie cech mentalnych ponad wyniki sportowe. Kierujemy się zasadą, że każde chętne dziecko może dołączyć do naszej Akademii. W zależności od posiadanych zdolności motorycznych, umiejętności oraz prezentowanych cech wolicjonalnych, poprzez indywidualne podejście do zawodnika, przydzielamy dziecko do odpowiedniej grupy treningowej (zgodnie z zasadą pedagogiki – dostosowania poziomu trudności).

Podział grup odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

Pomiędzy grupami trenerzy stosują ciągłą rotację, co pozwala na optymalne dostosowanie poziomu trudności dla poszczególnych zawodników.

Ważnym aspektem szkolenia jest nacisk na właściwe wychowanie zawodnika – postępowanie zawsze według zasad FAIR PLAY. Chcemy aby absolwenci Akademii byli osobami odważnymi, kreatywnymi, ambitnymi i uczciwymi.

Przedszkole Chojniczanki

Treningi bramkarskie

Treningi motoryczne

Kluby i szkoły partnerskie

Dziecięca gala piłkarska

Obozy sportowe oraz półkolonie

Zajęcia sportowe dla dzieci I młodzieży z niepełnosprawnościami