Do następnego meczu pozostało

Dumni z Natury – Rezerwat ?Krzywe Koło Pętli Wdy?

Rezerwat „Krzywe Koło Pętli Wdy” położony jest w zakolu rzeki Wdy, w gminie Osiek, w pobliżu osady Błędno. Został utworzony w 1960 roku, a jego powierzchnia wynosi 10 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony żyznej enklawy lasów naturalnym w zmonotypizowanych drzewostanach sosnowych. Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.

Rezerwat leży w obrębie dwóch obszarów: Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB220009 „Bory Tucholskie” i specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH040017 „Sandr Wdy”, a ponadto na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Obok rezerwatu przebiega trasa turystycznego szlaku Jezior Kociewskich.

Projekt „Dumni z Natury” wspierany jest przez Energa SA Grupa ORLEN w ramach realizacji Strategii CSR Grupy Energa.

Biuro Prasowe MKS „Chojniczanka 1930” SA

Proudly made by