Do następnego meczu pozostało

Energa Grupa ORLEN objęła mecenat główny nad projektem ?Dumni Z Natury?

Energa Grupa ORLEN objęła mecenat główny nad projektem „Dumni Z Natury”!

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że możemy oficjalnie ogłosić finalizację rozmów na temat objęcia przez Energa Grupa ORLEN tytułu Mecenasa Głównego naszego projektu. Wsparcie Energa Grupa ORLEN umożliwi nam zrealizowanie w ramach projektu wielu przedsięwzięć, o których będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych.

Główne założenia projektu, czyli m.in. wspieranie działań proekologicznych, promowanie wartości w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz patriotyzmu lokalnego, wpisują się w Strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa.Dziękujemy Energa Grupa ORLEN za zaufanie przy projekcie #DumnizNatury.

Zadanie jest wspierane przez ENERGA Grupa ORLEN w ramach realizacji Strategii CSR Grupy Energa

Proudly made by