Do następnego meczu pozostało

Nadleśnictwo Czersk partnerem projektu ?Dumni z Natury?

W gronie Patronów naszego projektu „Dumni z Natury” witamy Nadleśnictwo Czersk!

Nadleśnictwo Czersk jest położone na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w zasięgu terytorialnym dwóch gmin – Czersk i Brusy. Szczególnego uroku tutejszym krajobrazom nadają lasy leżące nad jeziorami, nieśmiało wkraczające na grunty bagienne, troskliwie otaczające śródleśne łąki i zagubione wśród drzew osady. Bogactwo siedlisk, począwszy od dąbrów i buczyn na terenie leśnictw Odry i Juńcza, do ubogich siedlisk sosnowych w obrębie Giełdon, daje leśnikom szerokie możliwości podejmowania działań, mających na celu ich rozwój i ochronę.

Nadleśnictwo obejmuje obszar około 14 500 ha. Dzieli się na dwa obręby: obręb Czersk z leśnictwami – Czersk, Juńcza, Malachin, Odry oraz obręb Giełdon z leśnictwami -Okręglik, Olszyny, Ostrowy, Płecno i Spierwia.

Nadleśnictwo Czersk jest jednym z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Historia lasów Nadleśnictwa Czersk związana jest ściśle z historią całych Borów Tucholskich. Pierwsze wzmianki mówiące o nadleśnictwie, jako jednostce administracyjnej pochodzą z drugiej połowy XVIII w., kiedy to król pruski Fryderyk II Hohenzollern (Wielki) wydał zarządzenie gabinetowe „O zagospodarowaniu Puszczy Tucholskiej”. 

Nadleśnictwo Czersk prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną, wspiera wszystkie inicjatywy proekologiczne.

___________

Projekt „Dumni z Natury” wspierany jest przez Energa SA Grupa ORLEN w ramach realizacji Strategii CSR Grupy Energa.

Proudly made by