Do następnego meczu pozostało

Rozgrywki IV Ligi RWS Investment Group zawieszone

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z ogłoszonymi w piątek obostrzeniami dla naszego województwa czasowo zawieszone zostają rozgrywki IV ligi w której występuje druga drużyna Chojniczanki oraz niższe klasy rozgrywkowe.

Zgodnie z treścią rozporządzenia rządu z 26 lutego 2021 r., precyzującego obostrzenia dla województwa warmińsko-mazurskiego, od dnia 13 marca korzystanie z infrastruktury sportowej jest możliwe jedynie w przypadku:

organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Mimo, iż na ten moment brak jest wytycznych dla woj. pomorskiego, uznać należy, że będą one tożsame z obostrzeniami obowiązującymi w sąsiednim województwie. Oznacza to, że rozgrywki III ligi oraz lig juniorskich odbędą się zgodnie z terminarzem.

Zmieniony terminarz IV ligi, klas okręgowych, klas A i B opublikujemy po 15 marca, gdy poznamy dalsze plany dotyczące woj. pomorskiego.

Pomorski ZPN

Proudly made by