Do następnego meczu pozostało

Zaborski Park Krajobrazowy patronem projektu Dumni z Natury

Z przyjemnością ogłaszamy kolejny patronat projektu „Dumni z Natury”.

Zaborski Park Krajobrazowy utworzono w 1990 roku w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Swym zasięgiem obejmuje południową część Kaszub – Ziemię Zaborską. Początkowo nosił nazwę Chojnicki i organizacyjnie podlegał pod Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi, aby w roku 1991 zmienić nazwę, nawiązującą do historycznej Ziemi Zaborskiej.

Powierzchnia Parku wynosi 34.026 ha, z czego 60 % znajduje się w gminie Brusy, a 40% w gminie Chojnice. W strukturze użytkowania gruntów ZPK dominują lasy 63,31%, grunty rolne zajmują 23,53%, a wody 12,54%.

W krajobrazie parku przeważają piaszczyste równiny sandrowe, nazywane Wielkim Sandrem Brdy. Urozmaicają je rynny polodowcowe, zajęte przez duże jeziora przepływowe: Charzykowskie, Karsińskie i Witoczno. Piaszczyste tereny zdominowane są przez bory sosnowe. Osią hydrologiczną parku jest rzeka Brda, która wraz z jej licznymi dopływami: Chociną, Zbrzycą i Młosiną tworzy sieć atrakcyjnych szlaków kajakowych. Na terenie parku znajduje się 47 jezior, w tym chronione i bardzo czyste jeziora lobeliowe i ramienicowe.

Symbolem parku jest puchacz – największa leśna sowa, wymagająca ciszy i spokoju, która od wielu lat ma na tym terenie swoje ostoje.

Dla ochrony najcenniejszych fragmentów naturalnej przyrody, na terenie Parku utworzono 8 rezerwatów przyrody oraz ustanowiono 83 pomniki przyrody i 99 użytków ekologicznych.

Od czerwca 2010 r. ZPK wchodzi w skład największego w Polsce Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, a od 1 lipca tego samego roku parki krajobrazowe województwa pomorskiego (siedem parków), w tym Zaborski Park Krajobrazowy, zostały połączone w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku.

W ramach cyklu „Poznaj i chroń Zaborski Park Krajobrazowy” na terenie Parku wyznaczono gry trenowe. To świetna forma spędzania czasu dla wszystkich, którzy lubią piesze wędrówki w bliskim kontakcie z przyrodą. Dzięki grom poznasz najciekawsze miejsca na terenie parku, również te do których nie prowadzą szlaki turystyczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Parku: www.zaborskipark.pl

Dziękujemy za zaufanie!

#DumnizNatury

Proudly made by