Informacje dotyczące licencji

MKS “Chojniczanka 1930” S.A. w Chojnicach

Działając stosownie do wymogów Podręcznika licencyjnego dla klubów I Ligi na sezon 2024/2025, w imieniu MKS Chojniczanka 1930 S.A. informujemy, iż łączna kwota wynagrodzenia wypłacona pośrednikom transakcyjnym przez nasz Klub w roku budżetowym 2023 wyniosła 95.620,40 zł. Składają się na nią kwoty zapłacone za pozyskanie nowych piłkarzy a także raty wynagrodzeń za sprzedaż piłkarzy za sezony ubiegłe, których terminy wymagalności przypadały w roku 2023.