STADION

NAZWA Stadion Miejski Chojniczanka 1930
LOKALIZACJA Chojnice, ul. Mickiewicza 12
POJEMNOŚĆ 3000
WYMIARY BOISKA 105m x 68m
OŚWIETLENIE 1600 lx
NAWIERZCHNIA Trawiasta